top of page

PRIVACYbeleid

Datum verklaring: 25-5-2018

 

Marina Port Brielle is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

Marina Port Brielle

Rochus Meeuwiszoonweg 57-B

3231 CM Brielle

0181-474964 | info@marinaportbrielle.nl

www.marinaportbrielle.nl

KvK: 24347904

 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

 

Marina Port Brielle verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

-          Voor- en achternaam;

-          Adres;

-          Telefoonnummer;

-          Emailadres;

-          Geboortedatum;

-          Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt;

-          Gegevens over jouw activiteiten op onze website

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via: info@marinaportbrielle.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

 

Doel: Het aanbieden en uitvoeren van diensten

Grondslag: Uitvoeren overeenkomst

 

Doel: Telefonisch of per email contact opnemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Grondslag: Uitvoeren overeenkomst

 

Doel: Het afhandelen van uw betaling

Grondslag: Uitvoeren overeenkomst

 

Doel: Verzenden van onze nieuwsbrief

Grondslag: Uitvoeren overeenkomst bij klanten, gerechtvaardigd belang (marketingbelang) bij potentiële klanten

 

Doel: Uitvoeren van boekhouding volgens eisen van de Belastingdienst

Grondslag: Wettelijke verplichting

 

Doel: Onze website verbeteren en het aanbod van diensten af te stemmen op jouw voorkeuren door het analyseren van jouw gedraag op de website

Grondslag: Marketingbelang

 

Geautomatiseerde besluitvorming

 

Marina Port Brielle neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

 

Hoelang we persoonsgegevens bewaren

 

Marina Port Brielle bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van maximaal 5 jaar voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 

-          Google Analytics | verbetering website | privacyverklaring                 Google

-          Wix | website, contact | privacyverklaring Wix

-          Social media | promotionele doeleinden en contact |                           privacyverklaring Facebook, Instagram etc. 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

Marina Port Brielle verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan de wettelijke verplichting.

 

Social Media

 

Op onze website staan buttons van social media, zoals: Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram, zodat onze berichten makkelijk te delen zijn. Het gebruik van social media is de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker. De meeste social media kanalen werken met cookies en houden zich aan de EU-US Privacy Shield. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media kanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 

Marina Port Brielle gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kan je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Marina Port Brielle en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar: info@marinaportbrielle.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Marina Port Brielle wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Beveiliging

 

Marina Port Brielle neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via: info@marinaportbrielle.nl.

 

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

-          Beveiligingssoftware op onze apparaten;

-          Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde                                   internetverbinding (TLS). Dit kun je zien aan de adresbalk                 “https”en het hangslotje in de adresbalk;

-          Vergrendeling van de apparaten

 

Recht te openbaren

 

Marina Port Brielle behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Marina Port Brielle dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Marina Port Brielle te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

 

 

bottom of page